آموزش برنامه نویسی returntrue.io

رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان سیاهکل منصوب شد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

     رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان سیاهکل ، با حضور معاونت شبکه،مدیریت منابع انسانی،رئیس اداره حراست و رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان معرفی و از زحمات آقای مهندس یدالله مرادی تقدیر بعمل آمد.
مهندس رسول آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان طی حکمی، آقای علیرضا شبانی لنگرودی را به سمت رئیس اداره مخابرات شهرستان سیاهکل منصوب و از یک دهه زحمات آقای مرادی در پست ریاست اداره  شهرستان سیاهکل قدردانی بعمل آورد.
معاونت شبکه مخابرات گیلان و هئیت همراه با حضور در جمع همکاران اداره مخابرات سیاهکل ضمن معرفی آقای مهندس علیرضا شبانی بعنوان رئیس جدید، از تلاشهای مجدانه مهندس مرادی علیرغم همه کمبودهای نقدینگی،فنی و نیروی انسانی ،تقدیر و تشکر نمود.

تاریخ ثبت ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:3