آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،جهت برگردان کافوی نوری بلوار دیلمان- خیابان امام علی،از تاریخ 97/12/20 به مدت 3 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

ساعت ثبت 20:2