آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۱ آذر ۱۳۹۷

     در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوی24 مرکز 6 رشت ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/09/12 به مدت72ساعت ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان : بلوار امام خمینی (ره) کوی رسالت و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۱۱ آذر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:3