آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۰۲ آبان ۱۳۹۷

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند با عنایت به طرح واگذاری فیبر نوری به مجتمع آهوان چابکسر ،کلیه ارتباطات دیتا و سیار پروتکشن سیستم ZTE چابکسر و ارتباطات مراکز قاسم آباد سفلی و علیا، در تاریخ 97/08/05 از ساعت22 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۰۲ آبان ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:2