هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

       به منظور ارتقاء سیستمهای مخابراتی تلفنهای مربوط به کافوهای 38و39 خیابان 72 تن شهر رودسر ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/11/12 به مدت 72 ساعت اختلال خواهند داشت .
شایان ذکر است ، پس از این برگردان کلیه شماره ها با  پیش شماره 42 به 41 تغییر خواهد یافت .

تاریخ ثبت ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 09:0