ستاد مدیریت بحران مخابرات منطقه گیلان به منظور بررسی وضعیت ارتباط مراکز مخابراتی پس از بارش برف تشکیل جلسه داد.

۰۸ بهمن ۱۳۹۶

    در این جلسه که با حضور معاونین ، مدیران در محل ستاد و روسای ادارات ۱۶ شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد، تمامی مراکز فنی مخابراتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
مهندس آموئی با ابراز قدردانی و تشکر از همکاران ساعی در پایداری خطوط ارتباط مخابراتی ، اظهار داشت : همکاران فنی مخابرات ، لحظه به لحظه سوئیچ و شبکه مخابرات را پایش کنند تا هیچ مشترکی دچار اختلال یا قطعی خطوط تلفن یا اینترنت نشود .
مدیر مخابرات منطقه گیلان ، در ادامه افزود: بعضی از مراکز کم ظرفیت روستایی در شرق گیلان بعلت قطعی شبکه برق ، دچار اختلال شدند که امیدواریم در کوتاهترین مدت ، پس از برقراری جریان برق شبکه ، ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی نیز برقرار شود. 
مهندس آموئی با قدردانی از همراهی و مساعدت همه دستگاهها و ادارات همسو ، از مشتریان تلفن و اینترنت مخابرات درخواست نمود ؛ هرگونه اختلال اینترنتی را به سامانه پشتیبانی ۲۰۲۰ یا قطعی خطوط تلفن خود را  به مرکز خرابی ۲۰۱۱۷ اطلاع دهند و همکاران ما در کوتاهترین زمان نسبت به رفع خرابی اقدام خواهند کرد.
 

تاریخ ثبت ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 21:4