نحوه استفاده از سرویس دریافت ریز مکالمات سرویس هوشمند

 

 

اين سرويس جهت ارائه ريز مكالمات مشتركين سرويس هاي هوشمند شامل : مشاوره تلفني، مكالمه رايگان، شماره اختصاصي، شماره فراگير، انتقال شماره، نظر سنجي تلفني، هزينه هاي سرويس INو شبكه خصوصي مجازي مي باشد.

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت