نحوه استفاده از سرویس فطع و وصل سرویسهای ویژه

 

 

سرويس هاي وي‍‍ژه شامل :

انتظار مكالمه، انتقال مكالمه، مكالمه كنفرانسي، انتقال از خط اشغال، شماره گيري سريع، كنتور خانگي، ارتباط بدون شماره گيري و سيستم بيدار باش مي باشد.

هزینه (آبونمان) استفاده از سرویس مکالمه سه نفره به میزان سه برابر آبونمان ثابت در صورتحساب مشترکان درج خواهد شد. هزينه وصل سایر سرویس های ویژه به صورت رایگان مي باشد

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت