نحوه استفاده از سرویس دریافت ریزمکالمات

 

 خدمات اینترنتی در صورت عضویت در سایت :

جهت استفاده از این خدمات عضویت در سایت برای مشترک الزامی است و مشترک پس از ثبت نام در سایت و مراجعه به یکی از مراکز تلفنی جهت احراز هویت و فعال نمودن شناسه کاربری و رمز عبور وارد سیستم شده و از خدمات ارائه شده بهره مند می باشد.

در حال حاضر  خدمات  ارائه شده به مشترکين تلفن ثابت به شرح زير مي باشد :

1-ارائه ریزمکالمات تلفن های استان

2- برقراری و یا قطع سرویس های ویژه

3- ارائه خدمات بررسی امکانات تغییر مکان

4- اعلام تلفن به 118 و یا عدم اعلام آن

5- بستن صفر دوم و باز نمودن آن

6- کشف مزاحمت تلفنی

7- تعویض شماره تلفن

8- اصلاح نشانی محل نصب تلفن

9- قطع و یا وصل تلفن

10- ارائه سرویس ADSL

11- دریافت رمز 2828

12- ارسال پیامک

13- اعلام خرابی تلفن

14- صدور قبض المثنی دوره

15- ارائه ریزمکالمات سرویس هوشمند

ثبت نام کاربران جدید در سايت : 

    ثبت نام کاربر حقیقی

   ثبت نام کاربر حقوقی

 اطلاعات مورد نياز کاربر حقیقی جهت عضويت:

    نام

    نام خانوادگی

    جنسیت

    نام پدر

    تابعیت

    تاریخ تولد

    شماره شناسنامه/گذر نامه

    محل صدور

    کد ملی

    کد پستی

 اطلاعات مورد نياز کاربر حقوقی جهت عضويت

    نام شركت

    تاریخ ثبت

    شماره ثبت شرکت

    محل صدور

    نوع مشترک

پس از ورود اقلام اطلاعاعی فوق مشترک « درج تلفن » را انتخاب نموده و اقدام به ورود اطلاعات تلفن های خود می نماید.

پس از ثبت اطلاعات مذکور، کلیه شماره تلفن هایی که مشترک مایل به استفاده از خدمات الکترونیک برای آنها می باشد را باید وارد نموده و برای هر تلفن مورد درخواست وضعیت تملک را مشخص نماید (صاحب تلفن / استفاده کننده) و در صورتیکه مستاجر می باشد، تاریخ اتمام اجاره نامه را نیز درج نماید .

 ورود كاربران :

شناسه کاربری و رمز عبور :

در نهایت با انتخاب گزینه « ارسال » مطابق نمونه فرم های زیر اگر مشترک حقیقی باشد، سیستم شماره "کد ملی" مشترک را به عنوان شناسه کاربری در نظر گرفته و اگر مشترک حقوقی باشد، شناسه کاربری مناسب انتخاب نموده و توسط سیستم فقط یک رمز عبور به مشترک داده می شود.

فعال سازی شناسه کاربری :

آخرين قبض پرداختي تلفن هايي كه مايل به دريافت خدمات الكترونيك براي آن ها مي باشيد.

درخواست متولی

تائیدیه حراست سازمان

معرفی نامه با امضای بالاترین مقام سازمان

تقاضای سازمان مربوطه با امضای بالاترین مقام سازمان

آخرين قبض پرداختي تلفن هايي كه مايل به دريافت خدمات الكترونيك براي آن ها مي باشيد.

معرفی نماينده شركت متقاضي

آكهي آخرين تغييرات شركت و صاحبان امضا مجاز

گواهی ثبت شرکت و یک کپی از آن

اساس نامه و آگهي تاسيس مندرج در روزنامه رسمی

در صورتیکه استفاده کننده مالک تلفن نباشد، ارائه اجاره نامه معتبر (حداقل 5 ماه از اعتبار آن باقی باشد) و یک کپی از آن الزامی است

آخرین قبض پرداخت شده تلفن هایی که مایل به دریافت خدمات الکترونیک برای آنها می باشید

اصل شناسنامه یا گذرنامه یا گواهینامه و یا کارت ملی و یک کپی از آن

جهت فعال نمودن شناسه کاریری و ورود به سایت خدمات رسانی مشترک باید به یکی از مراکز تلفنی مراجعه نموده و با در دست داشتن مدارکی که در ذیل قید شده، جهت احراز هویت به امور مشترکین یکی از مراکز تلفنی که دسترسی برایشان راحتر است مراجعه نمایند تا توسط اپراتور مسئول تایید کاربران در امور مشترکین مراکز ،احراز هویت گردیده و شناسه کاربری شان فعال گردد.

ارائه ریز مکالمات :

اين سرويس جهت مشاهده گزارش ريز مكالمات بين شهري و تلفن همراه كاربران مي باشد.

در قسمت جستجوي پيشرفته امكان مشاهده ريز مكالمات زير وجود دارد :

ريز مكالمات به تفكيك نوع مكالمه در يك فاصله تاريخي

ريز مكالمات به تفكيك يك شماره خاص در يك فاصله تاريخي