مشترک گرامی:طرح سراسری همکدی تلفن ثابت همزمان با استان گیلان در سراسر کشور در حال انجام می باشد.با اجرای این
طرح کد استان در همه نقاط شهری و روستایی 013 بوده و از این پس برای برقراری تماسهای داخل استانی نیازی به گرفتن
پیش شماره های قبلی وجود ندارد که این امر بالطبع باعث میشود تمامی تماس های بین شهری نیز معادل تماس های شهری در نظر
گرفته شوند و هزینه کمتری برای شما در پی داشته باشد .پیشاپیش از همکاریتان متشکریم.  

 

   
شماره قبلی (با ذکر کد شهربدون صفر):   
شماره جدید:    013