هوشمند سازی ساختمان isparo

مناقصه ها

عنوان تاریخ درج آگهی مشاهده جزییات دانلود فایل مناقصه
فروش املاک مازاد-مزایده98-ب 26/06/98 جزئیات    
خرید 5 نوع کابل هوائی بدون مهار ( 04/2 ، 04/4 ، 04/6 ، 04/8 و 04/10) جزئیات    
واگذاری خدمات پاسخگوئی مرکز تماس 2020 -16/98 06/06/98 جزئیات    
اجرای پروژه FTTH میدان سرگل و علی آباد رشت-تجدید مناقصه 13/98 06/06/98 جزئیات    
اجرای پروژه FTTH میدان شمسی پور،فلکه جهاد و سه راه قلی پور شهرستان رشت-تجدید مناقصه 12/98 06/06/98 جزئیات    
خرید 3 نوع کابل خاکی ( 50- 100-200 زوجی 04)-تجدید مناقصه11/98 06/06/98 جزئیات    
جزئیات    
جزئیات    
خرید و اجرای پروژه حفاری وکابلکشی و مفصلبندی شبکه مرکز فلکده رشت 26/05/98 جزئیات    
اجرای پروژه FTTH میدان سرگل و علی آباد رشت 98/05/12 جزئیات    
اجرای پروژه FTTH میدان شمسی پور،فلکه جهاد و سه راه قلی پور شهرستان رشت 98/05/13 جزئیات    
خرید انواع کابل خاکی04 ( 50- 100-200 زوجی ) 98/05/12 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی و فیبرنوری کافوهای لنگرود 98/04/20 جزئیات    
خرید انواع کابل خاکی 04 98/03/23 جزئیات    
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی و روکش های تعمیری 98/03/23 جزئیات    
فروش اینترنت FTTH ( تانوما ) در سطح استان 98/03/20 جزئیات    
تامین 6 نفر دکل بند برای حوزه سیار و شبکه استان گیلان 98/03/20 جزئیات    
خرید 3 نوع کابل نوری 12- 24 - 48 Core SM)) خاکی 98/03/07 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی و فیبرنوری کافوهای لنگرود 98/03/07 جزئیات    
خرید انواع کابل خاکی 04 98/02/28 جزئیات    
تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان و کشور 98/02/23 جزئیات    
اجرای پروژه فروش اینترنتftth(تانوما) در سطح استان گیلان 98/02/17 جزئیات    
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی و روکش های تعمیری 98/02/17 جزئیات    
تامین 6 نفر دکل بند برای حوزه سیار و شبکه استان گیلان 98/02/17 جزئیات    
خرید 3 نوع کابل نوری 12- 24 - 48 Core SM)) خاکی 98/02/03 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری توتکابن – حشمت آباد (( طرح USO فاز 3 )) 98/01/24 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری حشمت آباد – نوده (( فاز 2 طرح USO )) 98/01/24 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی ارتباط فیبرنوری توتکابن – حشمت آباد (( طرح USO فاز 1 )) 98/01/24 جزئیات    
اجرای ایمن سازی فنسهای9 سایت (BTS) در سطح استان گیلان براساس نقشه و لیست مقادیر کار و دستورالعمل اجرائی پیوستی اسناد 97/09/26 جزئیات    
خرید انواع باتری های2ولت و 12 ولت سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه 97/09/05 جزئیات    
خرید انواع باتری های12ولت و 2 ولت سیلد اسید با جایگاه و متعلقات مربوطه 97/08/03 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی و فیبرنوری فخب رشت 97/07/08 جزئیات    
خرید و اجرای حفاری و کابلکشی خاکی مسی و فیبرنوری فخب رشت 97/06/06 جزئیات    
خرید انواع مختلف سیم و کابلهای هوایی مهاردار و بدون مهار مسی 97/04/25 جزئیات    
نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات مشاغل و مهارتها در 118 استان گیلان 97/03/27 جزئیات    
خرید انواع مختلف سیم وکابلهای هوائی مهاردار و بدون مهار مسی 97/02/31 جزئیات    
ارائه خدمات نظافتي و انجام امور آبدارخانه در سطح مراكز و ساختمانهاي مخابرات استان گيلان 97/02/01 جزئیات    
نگهداری و حراست از سایتهای شبکه موبایل استان گیلان و عملیات میدانی و بهینه سازی سایتهای BTS موبایل سطح استان 97/01/14 جزئیات    
خرید راک شارژ پلانت 3000 و2000 و1000 بهمراه کلیه متعلقات 96/10/27 جزئیات    
تامین خدمات خودروئی ( خودرو با راننده ) در سطح استان و کشور 96/10/28 جزئیات    
خرید انواع مختلف باتری های سرب – اسیدی از نوع ((سیلد )) بهمراه جایگاه و کلیه متعلقات ( تجدید مناقصه 96/13) 96/09/28 جزئیات    
آگهی و قرارداد تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 96/14 96/07/23 جزئیات    
آگهی ،قرارداد ، مدارک و اسناد مرحله دوم تجدید مناقصه دو مر حله ای 96/12 96/07/23 جزئیات    
فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در امر مشارکت در احداث پروژه ملک نقلیه جدید رشت واقع در ابتدای جاده رشت به انزلی جزئیات    
فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در امر مشارکت در احداث پروژه ملک آموزش رشت واقع در بلوار شهید بهشتی رشت جزئیات