هوشمند سازی ساختمان isparo

خدمات مشترکین

خدمات مشترکین

 

مشـتـرکین هـمـراه اول در شهر تهران، می توانند جهت دریافت کلیه خدمات مشترکین در محل کار یا زندگی خود (بصورت ۲۴ ساعته در کلیه ایام سال ،حتی روزهای تعطیل) با شماره تلفن ۱۸۶۸ تماس بگیرند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت خدمات اول مبین به نشانی www.۱۸۶۸-co.ir مراجعه کنند.